• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-JY2 + 2.G 4 ýolagçy golf arabasy göterildi

“Off Road Golf Cart 4” esasy garyndy çarçuwasy bilen ýolagçy

img

4

Oturgyçlar

img

13,7 km

Tizlik

img

40%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 5KW AC hereketlendirijisi

• Premium zolakly deri oturgyç

• strengthokary kuwwatly alýumin integral çarçuwasy

• Yzky tigirli tormoz + Elektrik duralgasy

• Dürli konfigurasiýany özleşdirmek üçin kabul ediň

Golf meýdançasynda haçan we nirede golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji 4KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

5.44 sag 5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa Alty, 8V150AH batareýa

Zarýad beriji

48V / 25A 48VDC / 25A

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji 48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

13,7 km (22khp) 13,7 km (22khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawlik disk tormozy

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

18 × 8.5-8; Demir çyzyk (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

98.5 * 48.1 * 72.9in (2500 * 1220 * 1850mm)

Tigir bazasy

65.0in (1650mm)

Ounder arassalamak

4.5in (114mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.3in (870mm) Yzky 38.8in (985mm)

Ulagyň umumy agramy

946 litr (430kg) bat batareýalary goşmak bilen)506 litr (230kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy Strengthokary kuwwatly Alýumin integral çarçuwasy

 

Giriş

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

MİH-den aýrylan basyşly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly joşgunly jadyly, berk, berk basyşly, aşaky basyşly jigim bary

ýörite golf arabasy satyjylary
4 orunlyk golf arabalary satylýar

Maşgala kazyýet gözegçisi

Uly golf arabasynyň “Cengo” gözegçilik ulgamy siziň üçin iki warianty bar, esasan daşary ýurtdan getirilen “Curtis” modeli ABŞ-dan we bazarda garşylanýar, zarýad beriş goragy we sowuk golf kartalaryny has ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin tormoz bermek bilen .

STYLISH HEADLIGTS

Araba golfy, ähli yşyklaryň suwa çydamly dizaýnynda awtoulag standartlaryny ulanýar.Smarthli akylly çyralaryň görnüşi uzaklygy, ýeterlik ýagtylygy we energiýany tygşytlamak üçin LED sowuk yşyklandyryşy ulanýar.Guýruk çyralary golf arabasynyň ýerinde duranda aňsat görkezýär.

golf arabasy daşaýjy
kaşaň golf arabalary

I HIGH GOWY ALUMINUM ÇARÇY

Amatly we ygtybarly gezelenç etmek üçin ýokary güýçli alýumin garyndy çarçuwasy bolan “Cengo” ýol elektrik golf arabasynyň täze dizaýny, nea golf arabalarymyz polat çarçuwadan has ýeňil we has güýçli alýumin garyndysynyň iň oňat senagat standartyny ulanýar. hem dartylýar, hem-de hasyl berýär.

Smoothumşak, asuda gezelençli we golf pudagynda iň giň, iň amatly oturgyçly ýokary derejeli golf arabalary, bu günbatar golf arabasy modelleri hakykatdanam birinji derejeli tejribe berýär we zerurlyklaryňyza görä iki tigirli golf arabasyny sazlamaga goldaw berýär. siziň saýlamagyňyz üçin jenap golf arabasynyň standart reňkleri bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Uzyn aralyk.

Has gowy işlemek we howpsuzlyk öndürijiligi.

Akylly çyralaryň şekili ýeterlik ýagtylyk üçin LED sowuk yşyklandyryşyny ulanýar.

KDS Motor golf arabasyny depe ýa-da tekiz ýerlerde deň derejede rahat sürmäge mümkinçilik berýär.

Wibrasiýa we sarsgynlary ýok etmek üçin spiral çygly çeşmeler.

Arza

Golf golf we meýdança üçin gurlan golf arabasy

Sorag-jogap

1. Iň ýokary golf arabasy kompaniýalaryna baryp bilerinmi?

Elbetde, ofisimize we zawodymyza islän wagtyňyz hoş geldiňiz, onlaýn wideo konferensiýa ýygnagyny hödürleýäris we ähli müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýarys we islän wagtymyz toparymyza goşularys diýip umyt edýäris.

2. Satylýan günbatar golf arabalarynyň iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, islegiňize görä az ýa-da köp mukdarda sargytlary kabul edýäris.Sebäbi, Cengo golf arabamyzy almak üçin size dürli görnüşleri hödürläp bileris, şonuň üçin toparymyza goşulmak üçin gözleg iberiň.

3. Iň çalt elektrik golf arabasynyň nyşanyny düzmäge rugsat berýärsiňizmi?

Hawa, logotip faýlyny diňe PDF görnüşinde ibermeli.Cengo sungat inereneri dizaýn etmäge kömek eder we tassyklamany iberergolf arabalarynda syýahat gutaranda.

4. 48 wolt golf arabasynyň esasy wagty näçe?

Mysal üçin we “Cengo” -niň aksiýasy bar bolsa, töleg alanyndan 5-7 gün geçýär.

Köpçülikleýin önümçilik üçin, 30% goýum tölegini alandan soň 15-30 gün

5.Böl golf arabasy üçin töleg usuly näme?

Cengo Hytaýda iň oňat golf arabasy markasy hökmünde T / T, Western Union, Paypal, ygtybarly töleg we söwda kepilligini kabul edýäris.Başga haýyşyňyz bar bolsa, aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Elektrik golf arabasy seriýasy-CENGO araba

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň