• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NYME ÜÇIN CENGO saýlamaly?

Cengo toparymyz, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin köp dürli elektrik ulaglaryny dizaýn edýär we öndürýär.

 • aýratynlygy aýratynlygy

  Baý önüm önümleriniň kategoriýalary

 • aýratynlygy aýratynlygy

  OEM / ODM / HYZMATDAŞ HYZMAT

 • aýratynlygy aýratynlygy

  GYSGAÇA SYITYASAT BOLANMASY

 • aýratynlygy aýratynlygy

  STRATEGIK BAHASY

 • aýratynlygy aýratynlygy

  HYZMAT HYZMATY

 • aýratynlygy aýratynlygy

  Kepillik goldawy

Gyzgyn önümler

Has giňişleýin görmek>

BIZ hakda

CENGO uly we güýçli öndürijielektrik ulaglaryHytaýyň günorta-günbatarynda.Müşderiler we tassyklanan dilerler bilen gatnaşyklarymyz, Hytaýda 300-den gowrak distribýutor we diler bilen birlikde paýlaýyş ulgamy bilen möhümdir.Uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän müşderi we önümçilik gatnaşyklarymyza we müşderilerimiziň köp ýyllap ulaglarymyza nädip bagly bolup biljekdigine ýokary baha berýäris.Şonuň üçin nädip edip boljakdygyny öwreniňtoparymyza goşulyň, ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

 

 

 

 

 

 • Companyyllyk kompaniýanyň taryhy

 • Kwadrat metrler

 • Tejribeli işgärler

 • Ualyllyk önümçilik

BIZ hakda BIZ hakda BIZ hakda
 • Iňlis wersiýasy - Wakalar we işjeňlik terjimesi üçin amatly elektrik golf arabasy
 • Daşky gurşawy goramak we elektrik golf arabalarynyň durnuklylygy
 • Golf arabalaryny satyn almak üçin gollanma we teklipler
 • Elektrik golf arabalarynyň ekologiýa taýdan arassalygy

HABARLAR

img
img

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň