• img Aw ulaglary
  • img Şahsy ulag
  • img Specialörite neşirler
  • img Köçe kanuny
  • img UTV
  • img Ulag seriýasy
  • img Ulag B seriýasy
  • img Gezelenç awtobusy
  • img Omörite kömek
  • img UTV
  • img Golf

Elektrik ulag öndürijisi

CENGOCAR

“CENGOCAR” 15+ ýyllyk taryhynda öňdebaryjy innowasiýa we dizaýn taryhyna eýedir, ilki golf awtoulaglaryna gönükdirilip, soňra dünýä bazarynda täjirçilik peýdaly ulaglara we şahsy ulanyş transportyna ýaýrady.

img

BIZ hakda

CENGOCAR-da dizaýn, ýasama we gurnamagyň her bir jikme-jigi, material taýýarlamak, kebşirlemek, reňklemek, soňky gurnama önümçilik liniýalaryny we synag liniýalaryny guran ýokary öndürijilik üçin barlyşyksyz isleg bilen ýerine ýetirilýär.Zawodyň önümçilik liniýasynda önümçilik galyplarynyň doly toplumy bar we stil / reňk / oturgyç sany üçin düzülip bilinjek ýeke-täk hünär dizaýn we önümçilik hyzmatlaryny hödürleýär.Ajaýyp önümçilik tehnologiýasy we gözleg-agtaryş mümkinçilikleri islegiňizi kanagatlandyrmaga çalyşar.

212
Tejribe ýyllary
24gf-gurluşyk2
Kwadrat metrler
212 (2)
Tejribeli işgärler
212 (3)
Ualyllyk önümçilik

Zawodymyz

Işgärlerimiz üçin ýokary hilli önüm öndürmek birinji orunda durýar we kompaniýamyzyň hereketlendiriji güýji boldy.

CENGOCAR Hytaýyň günorta-günbatarynda elektrik ulaglaryny öndürýän uly we güýçli öndüriji.Müşderiler we tassyklanan dilerler bilen gatnaşyklarymyz, Hytaýda 300-den gowrak distribýutor we diler bilen birlikde paýlaýyş ulgamy bilen möhümdir.Köpden bäri dowam edip gelýän müşderi we önümçilik gatnaşyklarymyza we müşderilerimiziň köp ýyllaryň dowamynda gün-günden ýerine ýetirmek üçin ulaglarymyza nädip bagly bolup biljekdigine ýokary baha berýäris.

img

Omörite golf arabalary

img

Elektrik golf arabasy

img

Golf Buggy satylýar

img

Golf Buggy

img

Nearanymda satylýan golf arabalary

img

Golf gibrid

img

Köçe kanuny golf arabasy

ARAGATNAŞYK

Nädip edip boljakdygyny öwreniňtoparymyza goşulyň, ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň